0
0
Zobraziť košík

Váš nákupný košík je prázdny!

Kontakt

Napíšte nám

BIG STAR Ltd. Sp. z o. o

BIG STAR Slovakia s.r.o.

Dúbravská 2,

841 04 Bratislava,

IČO: 46910662,

DIČ: 2023666821,

IČ DPH: SK2023666821

V prípade reklamácií alebo vrátenia tovaru prosíme NEZASIELAŤ na hore uvedenú adresu do Bratislavy!

Internetový obchod

(PO - PIA 8:00 - 17:00)

info@bigstarjeans.sk

+421 903 201 046

 

Adresa na vrátenie/reklamácie

BIG STAR Prešov

O.C. Eperia, 

ARM. GEN. SVOBODU 25, 

08001 PREŠOV-SEKČOV. 

T: +421 903 201 046

 

Správcom vašich osobných údajov je BIG STAR Slovakia s.r.o., Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, IČO: 46910662, DIČ: 2023666821, IČ DPH: SK2023666821

Kontaktné údaje e-mail: info@bigstarjeans.sk , tel. +421 903 201 046

Osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov (úradník pre ochranu údajov) môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@bigstarjeans.sk

Správca spracováva vaše osobné údaje za účelom odpovedania na otázky a vedenia korešpondencie - čl. 6 sek. 1 písmeno f GDPR (oprávnený záujem správcu). Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na subjekty spracúvajúce údaje na žiadosť správcu (napr. Subjekty poskytujúce podporu v komunikácii s klientmi, poskytujúce služby IT infraštruktúry) a subjekty oprávnené získavať údaje na základe platných zákonov.

Správca môže spracúvať vaše osobné údaje aj na účely súvisiace s potenciálnou možnosťou sporov medzi vami a správcom - podľa čl. 6 sek. 1 písmeno f GDPR (oprávnený záujem správcu).

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na zodpovedanie a vedenie korešpondencie a budú uchovávané maximálne 3 mesiace po ich dokončení, pokiaľ zákon neukladá správcovi povinnosť tieto údaje spracovávať dlhšie alebo ich správca bude musieť uchovávať v prípade potenciálnych nárokov, a to po dobu ich premlčacej doby určenej zákonom, najmä Občianskym zákonníkom.

Máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. prezidentovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ak tak neurobíte, nebude možné odoslať dopyt.

Vami poskytnuté osobné údaje nebudú spracované automaticky.