0
0
Zobraziť košík

Váš nákupný košík je prázdny!

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je Spoločnosť BIG STAR LIMITED Sp. z o. o. so sídlom v Kaliszi (62-800), al. Wojska Polskiego 21 / 21a. Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra. Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

 

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

 

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

 

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

 

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

 Používanie Facebook Pixel

 

aa) Spracovanie dát

Na našom webe používame takzvaný „Facebook pixel“ od „Facebook-u“ (Facebook Ire-land Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko). S Facebook pixel-om môžeme roztriediť návštevníkov našej webovej stránky do určitých cieľových skupín, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamy („Ads“) na Facebooku. Zaznamenané údaje (napr. IP adresy, informácie o webovom prehliadači, umiestnenie webovej stránky, kliknutie na tlačidlá, prípadne pixel ID a ďalšie funkcie) si nemôžeme pozrieť, ale je možné ich použiť iba v kontexte zobrazenia určitých reklám. Pri použití Facebook pixel kódu sa tiež nastavia cookies.

 

Ak máte účet na Facebooku a ste prihlásení, Vaša návšteva tohto webu bude priradená k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

 

Za účelom výmeny príslušných údajov Váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa našej úrovne vedomostí: Integrovaním Facebook Pixel získa Facebook informácie, že navštevujete príslušné stránky nášho webu a že ste navštívili alebo klikli na jednu z našich reklám. Ak ste zaregistrovaní v službe Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k Vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

• Bližšie informácie ako sa Facebook pixel používa na reklamné kampane nájdete na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

• Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na https://www.facebook.com/policy.php

• Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook sú k dispozícii na https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Účely spracúvania údajov

Tieto funkcie používame, aby sme Vám mohli predložiť ponuky, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

 

cc) Právny základ

Vaše údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas získavame, keď navštívite našu webovú stránku prostredníctvom bannera súborov cookies.

 

dd) Trvanie uloženia a možnosti ovládania

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ich potrebujeme na príslušný účel (zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy), alebo pokiaľ ste nenamietali proti uloženiu Vašich údajov alebo neodvolali svoj súhlas.

Deaktivácia funkcie „Facebook Custom Audiences“ je možná pre prihlásených používateľov na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Svoje nastavenie pre reklamy na Facebooku môžete zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

 Používanie remarketingu Google a Double Click

 

aa) Spracovanie dát

Google Remarketing a Double Click (teraz Google Ad Manager): používame Google Re-marketing a Google Double Click od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Bar-row Street, Dublin 4, Írsko. Pomocou tejto technológie sa nastavujú súbory cookies, ktoré hodnotia, ako používate našu webovú stránku, a ktoré umožňujú rozpoznanie Vášho prehliadača pri návšteve webových stránok, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na tento účel používa kód sledovania Google Analytics okrem súborov cookies Google Analytics aj takzvané double click cookies. Tieto zhromažďujú údaje, ktoré webové stránky tretích strán v sieti Google Display Network ste navštívili a na ktoré reklamy ste klikli. Okrem toho sú prepojené údaje z cookies prvej strany (napr. súbory cookies Google Analytics) a cookies tretích strán (napr. súbory cookies Google pre predvoľby zobrazenia). To nám umožňuje vyhodnotiť zobrazovanie reklám a Vašu interakciu s týmito reklamami.

 

Sledovanie konverzií Google Ads: Používame sledovanie konverzií Google Ads. Vďaka tejto technológii sa súbory cookies nastavujú, keď máte interakciu s jednou z našich reklám, napr. kliknete na ňu. Súbory cookies sa používajú na analýzu toho, čo sa stane po interakcii s reklamou, napríklad či ste si kúpili náš produkt, zobrazili ste si reklamu z mobilného telefónu, stiahli si našu aplikáciu alebo ste sa zaregistrovali na odber noviniek.

 

bb) Účely spracúvania údajov

Google Remarketing a Double Click (teraz Google Ad Manager): Túto technológiu používame na to, aby sme Vám ponúkli inzeráty založené na záujmoch na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google. Reklamy sa týkajú obsahu, ktorý ste si predtým prezerali na našej webovej stránke.

 

Google Ads Conversion Tracking: Túto technológiu používame s cieľom zlepšenia našich ponúk.

 

cc) Právny základ

Vaše údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas získavame, keď navštívite našu webovú stránku prostredníctvom bannera súborov cookies.

 

dd) Trvanie uloženia a možnosti ovládania

Údaje zhromaždené prostredníctvom funkcií Google sa ukladajú a pravidelne vymazávajú.

 

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vo svojom prehliadači.

 

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov a ich spracovaní stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača („add-on“), ktorý je k dispozícii tu

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Dynamic Remarketing, Double Click a Google Ads Conversion Tracking: Zmeny uloženia súborov cookies a súvisiaceho spracovania údajov môžete nastaviť deaktiváciou prispôsobenej reklamy prostredníctvom nastavení reklamy. Používanie súborov cookies tretími stranami môžete deaktivovať prostredníctvom deaktivačnej webovej stránky iniciatívy týkajúcej sa sieťových reklám. Prípadne môžete deaktivovať double-click cookies nainštalovaním doplnku prehľadávača.

 

Niektoré zmeny nastavení môžu obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk